Našou hlavnou špecializáciou sú všetky druhy prác vo výškach a voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky, závesných lávok ako i pracovných plošín. Výhodou horolezeckej techniky je okrem iného flexibilita, rýchlosť a možnosť použitia aj v ťažko dostupných miestach, kde stavba lešenia nie je možná alebo finančne nákladná. Hlavným pilierom firmy je tím osvedčených ľudí, ktorí svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokážu navrhnúť technologický postup ako i výber materiálu k danej činnosti a zhotoviť dielo podľa požiadaviek zákazníka. Všetci pracovníci sú držiteľmi odborných spôsobilostí pre vykonávanie tejto rizikovej práce a pravidelne absolvujú školenia...

  1. PROFESIONÁLNOSŤ

  1. RÝCHLOSŤ

  1. SPOĽAHLIVOSŤ

  1. FLEXIBILITA

  1. KOMUNIKATÍVNOSŤ